ฝันเห็นพญานาค

ฝันเห็นพญานาค

ฝันเห็นพญานาค เป็น ความเชื่อ ของคนไทย มาอย่างช้านาน ทั้งเรื่องเล่า นินทานปรัมปรา ของชาว บ้านทั่วไป หรือแม้กระทั้ง เรื่องราว ทางพุทธศาสนา และแต่ละความเชื่อ นั้นต่างสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ วาสนา อำนาจ โชคลาภ

การ ฝันเห็นพญานาค หรือเห็น พญานาค มีความเชื่อ ว่าจะได้รับ การอุปถัมภ์ จากผู้ใหญ่ ได้รับลาภ จากการ เสี่ยงโชค ได้รับ ข่าวสาร จากญาติ ผู้ใหญ่ ที่อยู่ห่างไกล และ ยังมี รายละเอียด ต่างๆ โดยตีความหมายคร่าวๆ ได้ดังนี้

ฝันเห็นพญานาค 2 ตัว เป็นฝันมงคล ผู้ฝันจะได้รับโชคลาภ และมีเรื่องดีๆ เกิดขึ้นในบ้าน

ฝันเห็นพญานาคสีเขียว มีเกณฑ์ จะได้รับการติดต่อจากเพื่อนทางไกล หรืออาจจะได้พบเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนาน

ฝันเห็นพญานาคสีแดง ช่วงนี้ท่านอาจจะมีข่าวดีในเรื่องหน้าที่การงาน รวมถึงการเสียงโชคมีโอกาสได้ลาภ

ฝันเห็นพญานาคสีดำ อาจมีเกณฑ์ ได้พบเนื้อคู่ ที่มาวาสนาดี

ฝันเห็นพญานาคสีขาว ควรระวังเรื่อง สุขภาพ หรื่อระวันการโดนนินทา

ฝันเห็นพญานาคหลาย เศียร ต้องระวังในการตัดสินใจ ต่างๆ เพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อตนเองและครอบครัวได้

ฝันเห็นพญานาค รัดตัว จะชนธคดีความ สุขภาพจะดีขึ้น

ฝันเห็นพญานาคเล่นน้ำ จะมีวามสุขยิ่งขึ้น